Elektroninė tarpininkavimo sistema. Navigacija

lizun kriptovaliuta

T Vilnius Pakeičiu Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistemos funkcionavimo taisykles, patvirtintas Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus m. T Žin.

elektroninė tarpininkavimo sistema pokyčiai gk parinktyje

Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos: 3. Mokėjimo elektroninė tarpininkavimo sistema aptarnavimą paslauga gali būti teikiama: Jei vykdant pinigų pervedimo VAIISIS paslaugų gavėjams veiksmus dalyvauja atsiskaitymų tarpininkas, elektroninių paslaugų gavėjui pasirinkus apmokėjimą už paslaugas vykdomi šie žingsniai: VAIISIS iš elektroninės bankininkystės sistemos gavus informaciją apie mokėjimą, įvykdytą į atsiskaitymų tarpininko sąskaitą: VAIISIS informuoja atsiskaitymų tarpininko informacinę sistemą apie įvykdytą mokėjimą į atsiskaitymų tarpininko sąskaitą; Jei vykdant pinigų pervedimo VAIISIS paslaugų gavėjams veiksmus atsiskaitymų tarpininkas nedalyvauja, elektroninė tarpininkavimo sistema paslaugų gavėjui pasirinkus elektroninė tarpininkavimo sistema už paslaugas vykdomi šie žingsniai: Atsiskaitymų tarpininkui už teikiamą atsiskaitymų tarpininkavimo paslaugą mokamas tam tikras atlyginimaskurio dydis nustatomas vykdant viešąjį pirkimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme Žin.

Account Options

Mokėjimo už aptarnavimą paslauga dalyvaujant atsiskaitymų tarpininkui teikiama tik tiems VAIISIS paslaugų gavėjams, kurie turi raštu sudarę sutartis su atsiskaitymų tarpininku dėl atsiskaitymų tarpininkavimo paslaugos gavimo. Šiose sutartyse turės būti susitarta dėl: Mokėjimo už aptarnavimą paslaugos dėl kiekvienos VAIISIS paslaugos gavėjo teikiamos elektroninės paslaugos elektroninė tarpininkavimo sistema teikti tik tuomet, kai atsiskaitymų tarpininkas ir VAIISIS paslaugos gavėjas pasirašo sutartis dėl atsiskaitymų tarpininkavimo paslaugos naudojimo, ir atsiskaitymų tarpininkas raštu apie tai informuoja VAIISIS valdytoją bei pateikia jam sutarytos sutarties kopiją.

elektroninė tarpininkavimo sistema uždaryti pamm sąskaitą

Atsiskaitymų tarpininkas per terminą, kuris turės būti apibrėžtas Taisyklių 21 punkte nurodytoje sutartyje bent ne vėliau nei per 7 dienas nuo mėnesio pradžiosturės VAIISIS elektroninė tarpininkavimo sistema gavėjui teikti ataskaitas, kuriose bus nurodoma: Jei elektroninė paslauga nebus suteikta, atsiskaitymų tarpininkas privalės nedelsdamas grąžinti elektroninių paslaugų gavėjui už elektroninę paslaugą atsiskaitymų tarpininkui pervestas pinigų sumas įskaitant ir pinigus, kuriuos atsiskaitymų tarpininkas elektroninė tarpininkavimo sistema kaip atlyginimą už atsiskaitymų tarpininkavimo paslaugąkurias atsiskaitymų tarpininkas dar nėra pervedęs VAIISIS paslaugų gavėjui.

Jei atsiskaitymų tarpininkas sumas už elektroninę paslaugą jau yra pervedęs VAIISIS paslaugų gavėjui, bitcoin uždirba be investicijų paslaugos gavėjui atsiskaitymų tarpininkas turės pervesti sumas, kurias gavo už nesuteiktos elektroninės paslaugos atsiskaitymų tarpininkavimo paslaugos teikimą.

Taisyklių buvusius 20—35 punktus laikau atitinkamai 25—40 punktais.