Admiral Markets Group apima šias įmones:

Kintamumo indekso 50 strategija

Turinys

  kintamumo indekso 50 strategija

  Laikoma, kad emitento koncentracija tenkina pakankamo diversifikavimo kriterijų, jeigu valdymo įmonė iš kitos sandorio dėl efektyvaus portfelio valdymo metodų ir sandorio dėl išvestinių finansinių priemonių, kuriomis prekiaujama už reguliuojamos rinkos ribų, šalies gauna finansinio užstato krepšelį, kuriame atitinkamo kintamumo indekso 50 strategija atžvilgiu turima pozicija sudaro ne daugiau kaip 20 proc. Jeigu kolektyvinio kintamumo indekso 50 strategija subjektas turi pozicijas kelių sandorio šalių atžvilgiu, skaičiuojant 20 proc.

  kaip užsidirbti pinigų žiūrėti vaizdo įrašus

  Nesilaikydama ankstesnių šiame papunktyje nustatytų reikalavimų, valdymo įmonė finansiniu užstatu gali priimti vieno emitento skirtingus perleidžiamuosius vertybinius popierius ir pinigų rinkos priemones, išleistus arba garantuotus valstybės narės ar jos savivaldybės, trečiosios šalies ar tarptautinės organizacijos, kuriai priklauso bent viena valstybė narė. Šiuo atveju finansines priemones valdymo įmonė turi gauti iš ne mažiau kaip 6 skirtingų emisijų, o vienos emisijos finansinės priemonės gali sudaryti ne daugiau kaip 30 proc.

  Valdymo įmonė, ketinanti pasinaudoti šioje pastraipoje numatyta galimybe, šį faktą turi atskleisti kolektyvinio investavimo subjekto prospekte.

  kintamumo indekso 50 strategija polinominė tendencijų linija, kaip kurti

  Be kita ko, kolektyvinio investavimo subjekto prospekte turi būti nurodytos valstybės narės, jų savivaldybės, trečiosios šalys arba tarptautinės organizacijos, kurių išleidžiamus ar garantuojamus perleidžiamuosius vertybinius popierius arba pinigų rinkos priemones valdymo įmonė gali priimti finansiniu užstatu viršijant 20 proc.

  Kolektyvinio investavimo subjekto metų ataskaitoje, be kita ko, turi būti nurodyti atvejai, kai iš emitento kintamumo indekso 50 strategija finansinis užstatas viršijo 20 proc.

  kintamumo indekso 50 strategija

  Šioje pastraipoje nurodyta išimtis neturi įtakos kitiems šiame skirsnyje finansiniam užstatui nustatytiems reikalavimams.