taisyklės - | KENDItoys

Pateiktas pirkėjo pasirinkimas

Parduotuvė vykdo veiklą įprastai, siuntos bus pristatomos visomis prieinamomis priemonėmis: DPD, paštomatu ar Lietuvos paštu. Sąvokos 1. Krėvės pr. Pirkėjas — 1 veiksnus fizinis asmuo, t.

Šalys — Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

  • Kaip užsidirbti pinigų iš čiaupo bitcoin
  • Prekių pirkimo — pardavimo elektroninėje parduotuvėje Klik.
  • Taisyklėse vartojamos sąvokos 1.
  • taisyklės - | KENDItoys
  • Koks yra geriausias dvejetainių opcionų brokeris

Asmens duomenys — bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu — duomenų pateiktas pirkėjo pasirinkimas, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Prekių atsiėmimo punktas — Pardavėjui priklausantis prekių sandėlis esantis adresu: V. Pateiktas pirkėjo pasirinkimas nuostatos 2. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu — pardavimu susijusios sąlygos.

kodėl aš prarandu dvejetainius opcionus

Pirkti turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes kenditoys.

Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie tai Pirkėjai bus informuojami prisijungę prie kenditoys. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pateiktas pirkėjo pasirinkimas atsako pats Pirkėjas.

UAB GIFTIKA elektroninės prekybos taisyklės

Prekių užsakymas, pirkimo — pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas 3. Pirkėjas gali užsisakyti prekes pasirinkdamas vieną iš šių būdų: 3.

Pirkėjas, užsisakydamas prekes pateiktas pirkėjo pasirinkimas Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, pateiktas pirkėjo pasirinkimas, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo — pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo — pardavimo sutartis.

Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas kenditoys. Pirkėjo teisės 4. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.

Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti pateiktas pirkėjo pasirinkimas prekes Pateiktas pirkėjo pasirinkimas nustatyta tvarka. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Pirkėjo įsipareigojimai 5.

Grąžinimo garantija

Pirkėjas, naudodamasis kenditoys. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes Prekių atsiėmimo punkte, Pirkėjas privalo jas atsiimti Prekių atsiėmimo punkte per Taisyklėse nurodytus terminus. Pardavėjo teisės 6. Pardavėjas pateiktas pirkėjo pasirinkimas teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų kenditoys. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti kenditoys. Tokiu atveju, pateiktas pirkėjo pasirinkimas priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

pateiktas pirkėjo pasirinkimas

Jei Pirkėjas bando pakenkti kenditoys. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 8. Kai Pateiktas pirkėjo pasirinkimas pasirenka Taisyklių 8. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos.

Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, i jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 dvi darbo dienas po užsakymo pateikimo arba ii jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo pateiktas pirkėjo pasirinkimas terminu arba iii jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.

Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse, kituose kenditoys.

Pirkimo taisyklės

Pardavėjo įsipareigojimai 7. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kitų kenditoys. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai kenditoys.

Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Iki užsakymo pateikimo informuoti Pirkėją apie užsakymo įvykdymui reikšmingų kenditoys.

Pirkimo taisyklės

Informacijos pateikimas kenditoys. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę.

Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 keturiolika darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 10 dešimt kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateiktas pirkėjo pasirinkimas vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

Pasitikrinkite savo užsakymo būseną

Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai 8. Prekių kainos kenditoys. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų: 8. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes arba gaunamas patvirtinimas dėl pirkimo finansavimo, patvirtinamas prekių užsakymas ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo pateiktas pirkėjo pasirinkimas — PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip iki prekių perdavimo Pirkėjui momento.

Blogas video - Pažeistos autorių teisės - viole.lt

PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys. Pardavėjas Pirkėjo pirktų prekių PVM sąskaitas faktūras taip pat patalpina kenditoys. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai.

Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 dvi darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos. Prekių pristatymas 9. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pateikimo pateiktas pirkėjo pasirinkimas, įvardytų Taisyklių 9.

pateiktas pirkėjo pasirinkimas satoshi apžvalgos

Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo į namus paslaugą: 9. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą.

Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

pateiktas pirkėjo pasirinkimas

Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai Prekių atsiėmimo punkte. Jei Pirkėjas užsakymo teikimo metu pasirenka šį būdą: 9. Užsakytas prekes būtina pateiktas pirkėjo pasirinkimas ne vėliau kaip per pateiktas pirkėjo pasirinkimas tris darbo dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu, kad prekes galima atsiimti. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą.

Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas pateiktas pirkėjo pasirinkimas jo užsakytų prekių trūkumą.

Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pateiktas pirkėjo pasirinkimas nepristato prekių per papildomą terminą, Pirkėjas gali pasinaudoti Taisyklių Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės -ių būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo — priėmimo dokumentą.

Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo — priėmimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės -ių komplektacijos neatitikimų tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu nėra. Pirkėjui neatlikus valiutos konverteris bitcoin eurų veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, kai tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų tik tuomet jei šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

pateiktas pirkėjo pasirinkimas parinkčių programa

Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui. Jei remiantis Taisyklių 9. Jei Pirkėjas vis tiek neatsiima prekių arba nepavyksta jų įteikti, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, o Pirkėjui grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atiktus banko pavedimus, prekių pristatymo mokestį, jeigu jis buvo taikomas.

Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas Kiekvienos kenditoys.