Dėl skelbimo formos „Skelbimas apie pirkimą“ pildymo

Pateikti pasirinkimo galimybes

Turinys

  Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje 2.

  pateikti pasirinkimo galimybes

  Korupcija 4. Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai 5. Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas 6.

  dvejetainių signalų apžvalgos lažybų uždarbis internete

  Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos 7. Nusikalstamas bankrotas 9. Socialinio draudimo įmokų mokėjimas Tiekėjas pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo Tiekėjas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais pateikti pasirinkimo galimybes iškraipyti konkurenciją Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas.

  pateikti pasirinkimo galimybes

  Perkančioji organizacija pirmiausia įvertins pasiūlymus, po to tikrins, ar nėra ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio pašalinimo pagrindų, ar šio dalyvio kvalifikacija atitinka nustatytus reikalavimus. Dokumentai, kuriuos tiekėjas turi pateikti, nurodyti pirkimo sąlygose.

  emitento galimybė, kas tai yra coinbase vertimas