Dėl kai kurių priesaginių veiksmažodžių kirčiavimo

Pateikti variantus kas tai yra

Dėl kai kurių priesaginių veiksmažodžių kirčiavimo Dėl kai kurių priesaginių veiksmažodžių kirčiavimo Spausdinti m. Kalbos komisija patvirtino rekomendaciją Nr. Ją komentuoja Tarties ir kirčiavimo pakomisės narys doc. Vidas Kavaliauskas. Todėl nutarta rengiant lietuvių bendrinės kalbos žodyną tokių veiksmažodžių kirčiavimą, atsižvelgiant į realią vartoseną, konkrečius priesaginių veiksmažodžių kirčiavimo dėsningumus ir tendencijas, koreguoti.

Dėl kai kurių priesaginių veiksmažodžių kirčiavimo

Pakerio atliktų VPU Lituanistikos fakulteto studentų kirčiavimo polinkių tyrimo ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos interneto svetainėje vykusių apklausų. Atskirų priesaginių veiksmažodžių kirčiavimo normos kodifikuotos nuosekliai laikantis normų keitimo per variantus principo: dažniausiai naujosios kirčiavimo gretybės nurodomos kaip antrieji variantai, palyginti retai kai kurie nesisteminiai kalbos faktai keisti radikaliau jų atsisakyta arba naujieji variantai teikti kaip pagrindiniai.

Kai kuriais atvejais atsisakyta buvusių kirčiavimo variantų — paliktos tik sistemiškesnės ir populiaresnės formos. Nebuvo koreguojamas į DŽ patekusių tarmybių ar labai retai kalboje vartojamų priesaginių veiksmažodžių formų kirčiavimas. Šiame straipsnyje stengtasi plačiai supažindinti su visais Valstybinės lietuvių kalbos komisijos priimtais priesaginių veiksmažodžių kirčiavimo normų pakeitimais, pradedama nuo dariausios priesagos -uoti ir baigiama mažiausiai darios priesagos -yti vediniais.

Priesagos -uoti veiksmažodžiai 1. Bendrinės lietuvių kalbos žodynuose, akcentologijos darbuose labai pateikti variantus kas tai yra -uoti vedinių, pamatuotų spalvas, atspalvius reiškiančiais būdvardžiais, kirčiavimas.

Reali tokių veiksmažodžių vartosena rodo, kad priesaginio kirčiavimo formos baigia nurungti šakninio kirčiavimo variantus. Veiksmažodžių su priesagos -uoti variantais daugiaskiemenėmis priesagomis kirčiavimas kiek skiriasi nuo pagrindinės priesagos -uoti vedinių.

Tokių veiksmažodžių kirčiuotos šaknies priegaidė yra tvirtagalė, neretai metatoninė — pamatinių žodžių tvirtapradė priegaidė visuomet keičiama tvirtagale ypač kai reiškiamas tęsiamas neaktyvus veiksmas.

Tačiau į bendrinę lietuvių kalbą vis labiau skverbiasi ir priesaginis tokio tipo kirčiavimas, akivaizdžiai veikiamas pagrindinės priesagos -uoti vedinių kirčiavimo analogijos. Dabar padidėjo dvejopo ir priesaginio kirčiavimo atvejų, sumažėjo šakninio liko tarmybės ir retai vartojami žodžiai kirčiavimo atvejų.

Nemaža dalis priesagos -uriuoti veiksmažodžių kirčiuojama šaknyje. Pateikti variantus kas tai yra galima drąsiai teigti, kad šios priesagos veiksmažodžiai vis labiau plečia priesaginio kirčiavimo erdvę.

Šakninio kirčiavimo likę vos 6 veiksmažodžiai, dvejopo kirčiavimo — 7.

galimybių teta operacijos variantas

Taigi šios priesagos veiksmažodžiai irgi pamažu pereina prie apibendrinto priesaginio kirčiavimo tipo. Dar vieno veiksmažodžio — marguliuoti — kirčiavimo norma koreguota atsižvelgus į -uoti vedinių, pamatuotų spalvas, atspalvius reiškiančiais būdvardžiais, kirčiavimo normų kodifikavimą, į realią vartoseną ir į priesagos -uliuoti veiksmažodžių kirčiavimo polinkius. Toks kirčiavimas fiksuotas ir DŽ5.

  • Dėl kai kurių priesaginių veiksmažodžių kirčiavimo - Valstybinė lietuvių kalbos komisija
  • Valstybinė lietuvių kalbos komisija - Valstybinė lietuvių kalbos komisija
  • В конце концов все пришли к заключению, что в Южном полуцилиндре наверняка устроены сельскохозяйственные угодья.

  • Parinkčių citatų archyvas

Pateikti variantus kas tai yra kai kurių priesagos -ar i uoti veiksmažodžių kirčiavimo pateikti variantus kas tai yra. Labai įvairavusios veiksmažodžių, turinčių šaknyje balsius a, e, prozodinės ypatybės — kirčio vieta ir šaknies balsių ilgumas. VLKK siūlo suvienodinti tokių veiksmažodžių kirčiavimą: atsisakyti kirčiuotos trumpos šaknies veiksmažodžių variantų ir bendrinėje kalboje palikti priesaginio bei šakninio ilgieji balsiai kirčiavimo variantus.

Vis dėlto trumpos šaknies variantų atsisakymas kelia ir tam tikrų abejonių. Priesagos -inti veiksmažodžiai 2. Cirkumfleksinė metatonija dėsningai vyksta tuose -inti veiksmažodžiuose, kurie paprastai daromi iš pejoratyvinių daiktavardžių. Tvirtagalę priegaidę tokiuose vediniuose skatina jų ikoniniai ypatumai.

DŽ4, DŽ3 trijų tokių veiksmažodžių kemėžinti, pateikti variantus kas tai yra, plūšinti pasirinkimo lenta teikiamas nelabai sistemingos tvirtapradės šaknies formos. Beje, panašios praktikos būta ir anksčiau. DŽ1 nurodė tik tvirtagalį veiksmažodžio pė̃stinti kirčiavimą.

DŽ2 randame pakeistą kirčiavimo normą — pė́stinti. DŽ3 ir DŽ4 pateikia abi kirčiavimo galimybes — pė́stinti ir pė̃stinti.

Raktinių žodžių panašūs variantai: apibrėžimas - Google Ads Žinynas

Komisija nusprendė sukeisti šio veiksmažodžio kirčiavimo variantus vietomis dab. Pateikti variantus kas tai yra, LKŽ nurodo tik kirčiavimo sistemą atliepiantį pė̃stinti kirčiavimą. Ateity tokia linkme galėtų būti koreguojama šio veiksmažodžio kirčiavimo norma. Veiksmažodžio bimbinti DŽ4 nurodo 2 reikšmes: 1. Šios visai skirtingos reikšmės, lemiančios ir skirtingas priegaides, reikalautų skirtingų akcentinės išraiškos formų. Nutarta jų kirčiavimą teikti atskirai: bìmbinti, -ina, -ino prž.

Dėsninga ir reguliari akūtinė metatonija pastebima deminutyvinės-iteratyvinės darybinės reikšmės -inti veiksmažodžiuose. Tokių veiksmažodžių reikšmė — po truputį ne kartą daryti tai, kas išreikšta pamatiniu žodžiu.

Problemiškas dar kelių panašios reikšmės -inti veiksmažodžių kirčiavimas: DŽ4 siūlo tik perimtą iš pamatinių žodžių tvirtagališką kirčiavimą be metatonijos. Tokį kirčiavimą remia pateikti variantus kas tai yra reali vartosena.

Blogas video - Pažeistos autorių teisės - viole.lt

Nemažos dalies tokių veiksmažodžių kirčiavimas šnekamojoje kalboje įvairuoja. Šnekamojoje kalboje dažnai vartojami ir dėsningi tvirtagalės šaknies variantai. Beje, tyrimai rodo, kad panašūs -inti ir jos varianto -dinti veiksmažodžiai su trumpa šaknimi praktiškai nevartojami plg.

Beje, Pateikti variantus kas tai yra kaip tik ir nurodo šio veiksmažodžio kirčiavimo variantus taip, kaip dabar Komisijos siūloma. Priesagos -inti varianto -dinti veiksmažodžiai paprastai išlaiko pamatinių žodžių kirčio vietą ir priegaidę. Tokių veiksmažodžių daryboje metatonija paprastai nedalyvauja.

kaip galima iš tikrųjų uždirbti didelių pinigų užsidirbti pinigų internete nuo 9 eurų

Pateikti variantus kas tai yra pastarojo veiksmažodžio kirčiavimo analogiją įteisintas ir priesaginio kirčiavimo variantas tirpdìnti dab. Priimtas nutarimas atskirti veiksmažodžio brangìnti, -ìna, -ìno reikšmes ir siūlyti ateityje žodynuose pateikti kaip atskirus žodžius: 1. Reali vartosena rodo, kad skiriasi šių žodžių ir kirčiavimas polinkis: 1.

dideli prekybos centrai treniruoklio parinktis

Toks siūlymas turėtų būti labai perspektyvus. DŽ4 teikė devynis -inti veiksmažodžius su kirčiavimo variantais. Tų veiksmažodžių norma bendrinėje kalboje yra labai svyravusi. Vartosena rodo, kad jų akcentinis svyravimas nėra pasibaigęs. Veiksmažodžio garsinti kirčiavimo norma irgi labai svyravusi norminamuosiuose leidiniuose. Atsižvelgus į šio veiksmažodžio vartosenos polinkius ir į -inti vardažodinių vedinių kirčiavimo sistemą žr.

Akcentologijos literatūroje abejota veiksmažodžio ėdìnti priesaginio kirčiavimo norma.

užsidirbti pinigų per kompiuterį kursas bitcoin iki eurų šiandien

Priesagos - i oti veiksmažodžiai 3. Koreguotas poros veiksmažodinių -oti vedinių kirčiavimas — atsižvelgta į realios vartosenos tendencijas ir esamą kirčiavimo sistemą. DŽ3, DŽ4 buvo teikiami dviejų veiksmažodžių kirčiavimo variantai: plýšoti ir plyšóti; siáutoti ir siautóti. Šią grupelę papildys ir veiksmažodžio niokoti įteisintas realios vartosenos remiamas priesaginis kirčiavimo variantas: niókoti ir niokóti polinkis: niókoti — 13 ir niokóti — Keletas priesagos -oti veiksmažodinių vedinių dėl neaiškių priežasčių turi kirčiuotą tvirtagalę šaknį dauguma jų yra tarmybės.

Tokia veiksmažodžių priegaidė abejotina — bendrinei kalbai labiau priimtini būtų tvirtapradės šaknies veiksmažodžiai su dėsninga akūtine metatonija. Tokį pasirinkimą remtų reali vartosena, plg. Veiksmažodžio šerpetoti kirčiavimo norma pakeista radikaliau: naujasis priesaginis kirčiavimo variantas nurodomas kaip pirmasis — šerpetóti ir šérpetoti DŽ4, DŽ3 — tik šérpetoti.

Toks siūlymas perspektyvus, jį iš pateikti variantus kas tai yra remia ir reali vartosena, plg. Vardažodinės kilmės veiksmažodžio bjauroti kirčiavimas šnekamojoje kalboje ir literatūroje labai įvairavęs.

Account Options

VLKK sprendimas įteisinti metatoninį šakninio kirčiavimo variantą galbūt diskutuotinas: bjauróti ir bjáuroti. Tokio tipo būdvardiniai vediniai paprastai kirčiuojami priesagoje, bet reali vartosena rodo esant gyvą ir šakninį kirčiavimo variantą, plg.

Priesagos -ioti vediniai, darybiškai siejami su veiksmažodžiais, paprastai turi kirčiuotą šaknį. Veiksmažodžio gainioti, DŽ4, DŽ3 teikto su abiem kirčiavimo variantais, atsisakyta praktiškai jau nevartojamo, nelabai dėsningo priesaginio kirčiavimo varianto, paliktas tik sistemiškas šakninio kirčiavimo variantas gáinioti. Tokį kirčiavimą palaikytų ir reali vartosena: gáinioti — 39 ir gainióti — 1 Pakerio tyrimas ; gáinioti — ir gainióti — 2 Kavaliausko tyrimas.

Dviejų veiksmažodžių — mynioti ir stūmioti — anksčiau DŽ teikti nesistemiški tvirtapradės šaknies variantai. Vardažodiniai -ioti vediniai, grindžiami vardažodžiais, kirčiuojami priesagoje.

DŽ4, DŽ3 vos pateikti variantus kas tai yra tokių veiksmažodžių paliktos kirčiavimo pateikti variantus kas tai yra kiaulióti ir kiáulioti; seilióti ir séilioti. Jų darybą lydi reguliari ir nuosekli akūtinė metatonija.

  • Tarpininkavimo įmonių apžvalgos kaliningrade
  • Я сама не понимаю .

Tokio tipo vediniai nesugeba išlaikyti pamatinių žodžių tvirtagalės priegaidės ir patiria akūtinę metatoniją. Tad įteisintas naujasis kirčiavimo variantas visiškai atitinka tokių veiksmažodžių kirčiavimo sistemą. Priesagos - i oti veiksmažodžiai, turintys šaknyje trumpą arba padėtinio ilgumo balsį a, e, i, unepaisant pamatinių žodžių kitų morfonologinių charakteristikų, kirčiuojami priesagoje.

Išimtinį kirčiavimą turėjo veiksmažodis krusčioti. Priesagos -ėti veiksmažodžiai VLKK ypač atidžiai analizavo vardažodinių vedinių, žodynuose teiktų su šaknies kirčiu, kirčiavimą.

Didžioji dauguma daiktavardinių -ėti veiksmažodžių kirčiuojama priesagoje: pvz. Tai pagrindinė priežastis, lemianti jų užsikonservavusį šakninį kirčiavimą. Tačiau didelė panašios darybos -ėti veiksmažodžių dalis dabar bendrinėje kalboje turi kirčiuotą priesagą, jų ankstesnis šakninis kirčiavimas sunyko. Toks įteisintas variantiškumas yra neblogas pateikti variantus kas tai yra kodifikuojant panašios darybos jau minėtus 9 veiksmažodžius, iš kurių vieno kito reali kirčiavimo norma labiau palaiko sistemingą priesaginį kirčiavimą.

DŽ3, DŽ4 vietomis neišlaiko tokios panašių žodžių kirčiavimo simetrijos.

Быть может, они населяют все части Рамы и используются во всех путешествиях, если только какой-нибудь конкретный космоплаватель не потребует убрать .

DŽ3 nurodytas ir šio būdvardžio priesaginis kirčiavimo variantas, bet tokio kirčiavimo -ėti veiksmažodžio variantas neįteisintas. Beje, veiksmažodžio varputėti dvejopas kirčiavimas dera ir su naujai įteisintu veiksmažodžio varpučiuoti dvejopu kirčiavimu žr. Kai kurių kitų priesagos -ėti vardažodinių vedinių šakninio kirčiavimo norma ateity greičiausiai taip pat bus koreguojama, nes tokių veiksmažodžių grupėje vis labiau įsigali priesaginis kirčiavimas.

Priesagos -auti veiksmažodžiai 5. Kai kurie iš daugiaskiemenių 1 kirčiuotės daiktavardžių padaryti -auti vediniai yra perėmę šaknies kirtį. Tokių veiksmažodžių šakninis kirčiavimas dabartinėje kalboje patiria transformacijų — juntamas beįsigalintis priesaginis kirčiavimas.

Šio veiksmažodžio kirčiavimo norma labai svyravusi akcentologijos literatūroje, žodynuose. Beje, tokios praktikos būta ir anksčiau, pvz. Priesagos -telėti veiksmažodžiai 6. Nemažai DŽ4, DŽ3 pateikia ilgašaknių -telėti veiksmažodžių su tvirtagale priegaide. Tokio tipo priesagos -telėti vediniai darybiškai susiję su veiksmažodžiais rečiau — su ištiktukais. Tokie -telėti vediniai be akūtinės metatonijos kontrastuoja su kitais ilgašakniais -telėti veiksmažodžiais, kurių tvirtapradė priegaidė paryškina ikoninius ypatumus — atliekamo veiksmo momentiškumą, staigumą.

Laigonaitė yra siūliusi radikaliai pakeisti tokio tipo veiksmažodžių kirčiavimo normą — paisant aiškių kalbos polinkių visų jų šaknį kirčiuoti tvirtapradiškai.

pateikti variantus kas tai yra

Įteisintos tvirtapradės šaknies formos turėtų būti perspektyvios. Tokia ilgašaknių -telėti veiksmažodžių kirčiavimo normų koregavimo praktika galėtų būti taikoma ir ateityje tikslinant 6. Priesagos -yti veiksmažodžiai 7. Atrodytų, tokių veiksmažodžių daryboje dalyvauja metatonija, kurios atsiradimas nenusakomas taisyklėmis, paremtomis morfemų akcentinėmis-prozodinėmis savybėmis.

Kelyje Užužvakar žarstėme genialias citatas ir idiomas, vadinome save stoikais ir patriotais, raginome drąsiai sutikti lemtį. Dabar jau galiu sakyti, kad lemties šešėlį mums pasiuntė viena priešžiemio kelionė. Važiuojame ir jaučiame, kaip pamažu bjūra nuotaika, o smilkiniuose tvinkčioja galvosūkiai. Staiga autobusiukas ima čiuožti. Vairuotojas perspėja, kad priekyje bus pavojinga nuokalnė, tačiau tai — niekniekis, nereikia pernelyg baimintis.

Toks kirčiavimas yra morfonologiškai idiomatizuotas. Todėl jis ir kelia tam tikrų abejonių kaip nesistemingas ir dažnai nepalaikomas realios vartosenos.

kaip veikia dvejetainiai variantai kaip apskaičiuoti turbo variantą

Veiksmažodžio vilnyti kirčiavimo norma labai svyravusi norminamuose leidiniuose ir akcentologijos literatūroje. Kai kurių -yti veiksmažodžių, darybiškai siejamų su ištiktukais, šaknies balsių ilgumas tarmėse labai įvairuoja. Nepeiktini bendrinėje kalboje greta trumpos šaknies veiksmažodžių ir vediniai, turintys kirčiuotą padėtinio ilgumo balsį.

Koreguojant minėtų veiksmažodžių kirčiavimą neprasilenkta su kirčiavimo sistemos reikalavimais, atsižvelgta į realios vartosenos pokyčius ir tendencijas. Rekomendacija skirta plačiajai visuomenei, pirmiausia žurnalistams, lietuvių kalbos mokytojams, studentams filologams pateikti variantus kas tai yra visiems, kuriems rūpi taisyklingas lietuvių kalbos vartojimas.

Reikia daugiau pagalbos?

Biudžetinė įstaiga. Kodas Juridinių asmenų registre Gedimino pr. Konsultuojame 8.