Nesiderėjusi dėl kainos, VRK permokėjo „iTree Lietuva“ už IT paslaugas?

Permokėta prekyba. Kaupiamasis indėlis

Turinys

    permokėta prekyba variantų apžvalgos

    KD Jeigu Lietuvos vienetas, išmokėdamas dividendus užsienio valstybės rezidentui juridiniam asmeniui ar fiziniam asmeniuineturėjo užsienio rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį DAS-1 formos ir mokestį išskaičiavo pagal įstatymuose nustatytą pelno pajamų mokesčio tarifą, tai užsienio permokėta prekyba rezidentas arba jo įgaliotas asmuo, norėdamas susigrąžinti permokėtą mokesčio dalį, gali pateikti prašymą grąžinti išskaičiuotąjį mokestį FR DAS-2 forma.

    DAS-2 formą užsienio valstybės permokėta prekyba arba jo įgaliotas asmuo, kuriuo gali būti ir sumas išmokėjęs bei mokestį nuo jų išskaičiavęs Lietuvos ūkio subjektas, teikia tam Lietuvos Respublikos apskrities VMI teritoriniam skyriui, kurio veiklos teritorijai priklauso tokiam rezidentui sumas išmokėjęs Lietuvos ūkio permokėta prekyba.

    Vienas DAS-2 formos egzempliorius pateikiamas AVMI teritoriniam skyriui, kurio veiklos teritorijai priklauso užsienio valstybės rezidentui sumas išmokėjęs ir mokestį nuo jų išskaičiavęs Lietuvos ūkio subjektas, o kitas lieka prašymą pateikusiam permokėta prekyba valstybės rezidentui.

    permokėta prekyba