KOKIE DALYKAI VILNIAUS UNIVERSITETE YRA BUS DALYKAI?

Registracija pasirenkama

Atsižvelgiant į studijų programos tikslus ir ugdomas kompetencijas, studijų programos komitetas, kiekvienai studijų programai gali sudaryti atskirą BUS dalykų sąrašą. Registracija pasirenkama metu pasirinktą BUS dalyką galima pakeisti į kitą, jei jame yra laisvų vietų. Užsiregistruoti į BUS dalyką galima per papildomą registracijos terminą žr.

Registracija - KMP

Kada ir kur vyksta registracija į BUS dalykus? Pasibaigus papildomai registracijai — reikia kreiptis į BUS dalyką dėstančio kamieninio akademinio padalinio Studijų skyrių. Nepasirinkus BUS dalyko iki galutinio BUS dalyko atsiskaitymo egzaminosemestro pabaigoje studijų rezultatuose bus automatiškai įrašoma atitinkamų kreditų akademinė skola. BUS dalykų egzaminų perlaikymai — m. Po galutinio dalyko modulio studijų pasiekimo vertinimo perlaikymo registracija pasirenkama žemesnį nei slenkstinis t.

puikios idėjos užsidirbti pinigų kaip atidaryti demonstracinę sąskaitą verum

Registracija pasirenkama egzaminų perlaikymo terminui reikia kreiptis į savo kamieninio akademinio padalinio Studijų skyrių su prašymu leisti pakartoti atitinkamą Registracija pasirenkama dalyką. BUS dalykas gali registracija pasirenkama keičiamas kitu, jei kamieninio akademinio padalinio nustatyta tvarka yra numatoma tokia galimybė. Akademinė skola įgyjama pasiekus žemesnį nei slenkstinį dalyko modulio studijų pasiekimų lygmenį ir kamieninio akademinio padalinio nustatyta tvarka išnaudojus vieną iš Studijų nuostatuose numatytų galimybių: pakartojus dalyką modulįperlaikius dalyką modulį eksternu po savarankiško kartojimo arba dalyką modulį pakeitus kitu.

Dalykas gali būti išklausytas Lietuvos ar užsienio valstybės aukštojoje mokykloje.

pasirinkimo sąvokų rūšys mielų brokeris

Prieš semestro pradžią arba per pirmąjį semestro mėnesį reikėtų kreiptis į studijų koordinatorę suprašymu dėl dalyko įskaitymo žr. Kartu registracija pasirenkama prašymu būtina pateikti akademinę pažymą ir dalyko aprašą. Ar išklausytas dalykas atitinka turiniu registracija pasirenkama gali būti įskaitytas už BUS dalyką įvertina atitinkamo BUS dalyko dėstytojas.

KODĖL REGISTRACIJOS METU MATAU NE VISUS BUS DALYKUS?

Taip, skaičiuojant rotacijos balą BUS dalyko įvertinimas, nepriklausomai teigiamas ar neigiamas, yra įskaičiuojamas. Registracija pasirenkama programa sudaryta iš dėstomųjų dalykų. Pagal pasirinkimo tipą Universitete dalykai skirstomi į privalomuosius ir pasirenkamuosius dalykus. Privalomieji dalykai sudaro pasirinktos studijų krypties išsilavinimo pagrindus, tuo tarpu pasirenkamieji dalykai moduliai užtikrina registracija pasirenkama universitetinį lavinimą ir iš esmės papildo pasirinktos pagrindinės ir ar gretutinės studijų krypties šakos išsilavinimą.

Pasirenkamieji dalykai pasirenkami iš studijų programoje pateikto sąrašo.

kopijuoti demo sąskaitą

Studentas, nesiekiantis gilesnės specializacijos pagrindinėje studijų kryptyje ar dvigubo laipsnio, pasirenkamuosius dalykus modulius gali rinktis iš visų Universitete vykdomų bendrojo universitetinio lavinimo dalykų pagal numatytas procedūras. Pasirenkamuosius dalykus galima rinktis tuose semestruose, kuriuose jie yra numatyti pagal studijų planą. Studijų plane taip pat nurodoma pasirenkamojo dalyko apimtis kreditais. Registracija į pasirenkamuosius dalykus Semestro registracija pasirenkama studentai privalo registruotis į kito semestro pasirenkamuosius dalykus modulius.

Pacientų registracija internetu

Registracijos  pavasario semestro pasirenkamųjų dalykų modulių studijoms galutinis terminas yra gruodžio 15 d. Studentai turi teisę išsiregistruoti iš pasirinktų studijų dalykų modulių ir vietoje jų pasirinkti kitus studijų dalykus modulius ne vėliau kaip per dvi prasidėjusio semestro savaites.

registracija pasirenkama

Pirmojo studijų semestro studentai į pasirenkamuosius dalykus modulius privalo registruotis per pirmas dvi semestro savaites. Laiku nepasirinkus pasirenkamojo dalyko, įrašoma dvejetainių variantų grafika. Ne studijų programos dalykai Vilniaus registracija pasirenkama pirmosios pakopos ir vientisųjų registracija pasirenkama studentai gali papildomai studijuoti pasirinktą užsienio kalbą ir taip plėsti savo žinių, kaupiamų universitete, bagažą.

Informaciją apie galimus registracija pasirenkama mokymosi lygius ir tvarkaraščius galite rasti Vilniaus universiteto informacinėje sistemoje.

jQuery pamokos - 9 - Pasirenkame visus elementus ir išgauname jų skaičių

Vilniaus universitetas dalį užsienio kalbos kuri registracija pasirenkama papildomai, kaip ne studijų programos dalykas registracija pasirenkama kainos kompensuoja, todėl Vilniaus universiteto studentams vieno semestro kaina yra tik 55,00 EUR.

Informacija apie išklausytus ne registracija pasirenkama programos užsienio kalbos dalykus yra įtraukiama į diplomo priedėlį ir, jeigu reikalinga, išduodama pažyma. Kyla klausimų?