Respublikinė Kauno Ligoninė - Priėmimo-skubios pagalbos skyrius

Skubios galimybės,

Turinys

  Studijų trukmė: nuolatinės — 3 galimas neformaliu ir formaliu būdu įgytų studijų kreditų įskaitymas Programos skubios galimybės kreditais:  ECTS Studijų programos aprašas Profesinės karjeros galimybės Įgytas sveikatos mokslų profesinis bakalauras ir skubios medicinos pagalbos paramediko profesinė kvalifikacija suteikia teisę dirbti greitosios medicinos pagalbos stotyse, ligoninėse ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose, bendradarbiauti su kitais asmens sveikatos priežiūros komandos nariais.

  skubios galimybės

  Tolesnių studijų galimybės: Baigusieji pirmosios pakopos kolegines studijas galės toliau skubios galimybės tęsti studijuodami pagal antrosios pakopos sveikatos mokslų studijų krypčių grupės studijų programas. Studijas galima tęsti magistrantūros programose: Reabilitacija, Slauga, Visuomenės sveikata, Visuomenės sveikatos vadyba, Papildomoji ir alternatyvioji medicina. Studijos ir praktika Studijų moduliai: Įvadas į profesinės veiklos studijas; Holistinis žmogaus pažinimas; Patologija ir pirmoji pagalba; Neatidėliotina pagalba; Skubi medicinos pagalba traumų ir ūmių būklių atveju; Skubi medicinos pagalba akušerijoje, ginekologijoje, skubios galimybės Neurologija; Profesinė skubios galimybės I; Specializuotos pagalbos teikimas; Profesinė praktika II; Skubios medicinos pagalbos sistema; Profesinės patirties sklaida.

  skubios galimybės

  Skubios galimybės elementai studijų dalykai : Studijavimo pradmenys; Profesinė etika; Filosofijos pagrindai; Užsienio kalba; Informacinės technologijos; Anatomija-fiziologija; Sveikatos teisė; Ūmių organizmo būklių patologija; Asmens ir socialinė psichologija; Farmakologija; Pirmoji medicinos skubios galimybės Mikrobiologija; Elektrokardiografija; Žmogaus sauga; Ūmios chirurginės ligos; Ūmios infekcinės ligos; Ūmios neurologinės ligos; Ūmios skubios galimybės skubios galimybės Neatidėliotina akušerinė-ginekologinė pagalba; Ūmios traumatologinės būklėsl; Neatidėliotina psichiatrinė pagalba; Tyrimų metodologija; Ūmios pediatrinės būklės; Sveika gyvensena; Ūmios akių ir ANG ligos; Visuomenės sveikata; Skubioji toksikologinė pagalba; Odos ir venerinės ligos; Prevencinė medicina; Baigiamojo darbo rengimas; Skubios medicinos pagalbos organizavimas ir valdymas; Katastrofų medicina.

  Pasirenkamieji modulio elementai studijų dalykai : Užsienio kalba II ; Specialybės kalba.

  skubios galimybės

  Profesinės veiklos praktikos: Pažintinė praktika; Skubios medicinos pagalbos profesinės veiklos praktika; Baigiamoji praktika.