Variantų analizės teorija

Violeta Vaitkevičienė, Biochemijos katedra Dalyko anotacija lietuvių kalba Baigę kursą studentai įgys žinių apie analizinės chemijos teorinius pagrindus, kokybinę analizę bei klasikinius analizės metodus; įgys gebėjimų atlikti pagrindines klasikinės analizės procedūras: atpažinimo reakcijas, tirpinimą, skiedimą, svėrimą, nusodinimą, filtravimą, kaitinimą, titravimą, analizės rezultatų įvertinimą; sugebės paaiškinti kompleksinių junginių susidarymo mechanizmus.

variantų analizės teorija

Dalyko anotacija užsienio kalba Students will obtain: 1 knowledge on the theoretical backgrounds of analytical chemistry, qualitative analysis and the classical methods of quantitative analysis; 2 ability to accomplish the main procedures of classical chemical analysis: qualitative reactions, dissolution, dilution, filtration, heating, weighting, titration, evaluation of the results of the analysis. Būtinas pasirengimas dalyko variantų analizės teorija Studentas turi būti išklausęs bendrąją irneorganinę chemiją, matematiką, fiziką.

Cheminė analizė I

Dalyko studijų rezultatai 1. Suprasti analizinės chemijos, kokybinės variantų analizės teorija ir kiekybinio vertinimo klasikinių metodų principus.

variantų analizės teorija lengvas sąžiningas uždarbis

Išmokti įvertinti atsitiktinių bei sisteminių paklaidų įtaką analizės rezultatams. Žinoti pagrindines identifikavimo reakcijas, naudojamas jonų kokybinei analizei ir jonų atskyrimui nuo mišinio.

  1. Dvejetainiai variantai pirmasis kanalas
  2. И если б контакта не было, целого ряда важных событий не произошло .

  3. Идти по такой линии не труднее, чем по широкой дороге, вымощенной желтым кирпичом [имеются в виду приключения Дороти, героини книги американского сказочника Л.

  4. "Я горжусь тобой, Ричард, но мне так страшно.

  5. Kaip užsidirbti pinigų iš forex dvejetainiai variantai

Žinoti tūrio analizės tipus, jos teorinius ir praktinius pagrindus. Suprasti gravimetrinę analizę, variantų analizės teorija teorinius ir praktinius pagrindus. Dalyko turinys 1.

Jump to variantų analizės teorija Jump to search Elioto bangų teorija yra biržos techninės analizės metodas, skirtas nuspėti akcijų rinkos elgesį ir tendencijas, pasiūlytas m. Elioto bangų teorijos metodas paremtas įsitikinimu, jog rinka veikia pagal tam tikrą tiksliai apibrėžtą modelį, kurį galima panaudoti nuspėjant jos judėjimus. Tiksliau tariant, anot šios teorijos, akcijų kainos yra valdomos tam tikrų bangų ciklų, priklausančių Fibonačio skaičių sekai 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 ir t.

Cheminė analizė, kokybinė ir kiekybinė analizė, atskyrimo metodai. Tirpalų koncentracijos reiškimo būdai. Analizės procedūra: mėginio paėmimas ir paruošimas analizei.

Analizinio signalo matavimas ir rezultatų įvertinimas. Matavimų neapibrėžtumas: absoliuti ir santykinė paklaida. Sisteminės paklaidos, atsitiktinės paklaidos.

variantų analizės teorija

Klaidos, jų šaltiniai ir įvertinimas. Reakcijų jautrumas.

Cheminėje analizėje naudojami reagentai. Variantų analizės teorija ir nesisteminė cheminė analizė. Rūgštys ir bazės vandeniniuose tirpaluose: pH, buferiniai tirpalai. Tūrio analizė: bendri dėsningumai, titrimetrijos rūšys, titravimo būdai, standartiniai tirpalai. Variantų analizės teorija titrimetrija: titravimo kreivės, jų sudarymas, pH indikatoriai.

kas yra užtikrinta kriptovaliutos bcn apžvalgos

Nusodinamoji titrimetrija: bendri principai, titravimo kreivės. Ekvivalentinio taško nustatymo būdai. Absorbciniai indikatoriai.

Account Options

Argentometrija, tiocianatometrija, merkurometrija. Oksidacijos-redukcijos reakcijos: galvaninis elementas, potencialai, Nernsto lygtis, jos taikymas, įvairių faktorių įtaka redokso potencialui. Redokso titrimetrija: titravimo kreivės, redokso indikatoriai. Permanganatometrija, jodometrija, bromatometrija, chromatometrija.

Kompleksinių junginių susidarymas.

variantų analizės teorija

Titravimas monodentatiniais ligandais. Nuosėdų susidarymo reakcijos: tirpumo sandauga, tirpumas.

  • Statistinės analizės pagrindai
  • Она вспомнила описание Ричарда.

Įvairių faktorių įtaka tirpumui: joninė jėga, bendro jono efektas, kompleksinių junginių susidarymas, pH. Kristalinės ir amorfinės nuosėdos, jų savybės ir susidarymas. Sąsėda, jos rūšys ir pašalinimo būdai.

Gravimetrinė analizė: bendri principai, metodo variantai, taikymas.

Diagnozė: socialdemokratija -- Laikykitės ten su Andriumi Tapinu -- S02E05

Dalyko studijos valandomis Laboratoriniai darbai L 30 val. Savarankiškas darbas 75,5 val. Žinių patikrinimas kontroliniai darbai, kolokviumas, egzaminas 7 val.

Naršymo meniu

Iš viso val. Literatūra 1.

barjero variantas

Skoog, D.