Reikia daugiau pagalbos?

Variantas yra teisė

Turinys

  Bylos 5 straipsnis. Teisės aktų informacinės sistemos naudojimas teisėkūrai 1. Teisėkūros atvirumui, skaidrumui, koncentruotumui užtikrinti naudojama Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinė sistema toliau — Teisės aktų informacinė sistema.

  Jeigu pirminis teisės akto projekto rengėjas yra lobistas, apie tai paskelbiama Teisės aktų informacinėje sistemoje.

  variantas yra teisė

  Kai lobistas yra juridinis asmuo, nurodoma juridinio asmens pavadinimas, buveinė ir to juridinio asmens darbuotojo, variantas yra teisė variantas yra teisė lobistinę veiklą, vardas ir pavardė; kai lobistas yra dvejetainių variantų dienoraštis asmuo, nurodoma jo vardas ir pavardė, taip pat lobistinės veiklos užsakovo, kurio interesais lobistas rengė teisės variantas yra teisė projektą ir daro įtaką teisės akto projekto rengimui, vardas, pavardė jeigu lobistinės veiklos užsakovas yra fizinis asmuo arba juridinio asmens pavadinimas ir buveinė jeigu lobistinės veiklos užsakovas yra juridinis asmuo.

  Teisės aktų informacinėje sistemoje sudaroma galimybė visiems asmenims paskelbti pasiūlymus dėl šioje sistemoje paskelbtų teisėkūros iniciatyvų ir teisės aktų projektų, taip pat dėl teisinio reguliavimo, kurio stebėsena atliekama.

  variantas yra teisė

  Šiame įstatyme nustatyti Teisės aktų informacinėje sistemoje tvarkomi duomenys yra vieši. Šiame įstatyme nustatytų Teisės aktų informacinės sistemos duomenų tvarkymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas toliau — Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymasšis įstatymas, Teisės aktų informacinės sistemos valdytojo priimti teisės aktai.

  variantas yra teisė užsidirbti pinigų oficialiai internete

  Teisės aktų informacinės sistemos naudojimo teisėkūrai tvarką, suderinęs su Teisės aktų informacinės sistemos valdytoju, Variantas yra teisė yra teisė banku ir Lietuvos savivaldybių asociacija, nustato teisingumo ministras. Teisės aktų informacine sistema teisėkūrai naudojasi ir įgaliotos atlikti viešąjį administravimą valstybės ar savivaldybės įmonės, viešosios įstaigos, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, asociacijos.

  Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

  variantas yra teisė