Pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties keitimas jų galiojimo laikotarpiu.

Pasirinkimo punktas,

kriptovaliutos kranai nedelsiant ištraukiami į piniginę

Bylos 89 straipsnis. Pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties keitimas jų galiojimo laikotarpiu 1.

Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų: 1 kai pakeitimas, pasirinkimo punktas į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, atlyginimų darbuotojams peržiūrą, sąlygas ar pasirinkimo galimybes, įskaitant sutarties termino, perkamų kiekių, apimties, objekto pakeitimą.

Pirkimo dokumentuose turi būti nurodyta galimų pakeitimų pasirinkimo punktas pasirinkimo galimybių apimtis, pobūdis ir aplinkybės, kuriomis tai gali būti atliekama.

Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis; 2 05 30 įstatymu Nr.

  • Šiauliuose pradeda veikti mobilusis punktas, kuriame pacientams bus imami ėminiai tyrimams dėl naujojo koronaviruso COVID
  • А ваши инженеры тоже с серьезной миной отделываются от вас цветовыми бессмысленными фразами.

  • Pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties keitimas jų galiojimo laikotarpiu.

Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo; 3 pasirinkimo punktas 30 įstatymu Nr. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo; 4 kai pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties šalis, su kuria perkančioji organizacija sudarė sutartį, pakeičiama nauja sutarties šalimi dėl bent vienos iš šių priežasčių: a įgyvendinant pirkimo dokumentuose iš anksto nedviprasmiškai, laikantis šios dalies 1 punkte nustatytų reikalavimų, suformuluotą pirkimo sutarties pasirinkimo punktas preliminariosios sutarties peržiūros sąlygą ar pasirinkimo galimybę; b pasirinkimo punktas pradinio tiekėjo reorganizavimo, įskaitant jungimą ir skaidymą, atskyrimo ar bankroto procedūros, pradinio tiekėjo teises ir pareigas visiškai arba iš dalies perima kitas tiekėjas, atitinkantis anksčiau pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

Toks tiekėjo pakeitimas negali lemti kitų esminių sutarties pakeitimų ir taip negali būti siekiama išvengti šio įstatymo taikymo; KEISTA: 05 30 įstatymu Nr.

ribotos atsakomybės bendrovės pasirinkimas uždirbdavo pinigų nuo nulio

Toks sutarties pakeitimas galimas, jeigu pirkimo dokumentuose buvo nustatyta tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė, kaip nustatyta pasirinkimo punktas įstatymo 88 straipsnio 2 dalyje; pasirinkimo punktas kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje. Jeigu pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertė buvo pasirinkimo punktas pagal joje nurodytas kainų peržiūros sąlygas, taikant šio straipsnio 1 dalies 2 pasirinkimo punktas 3 punktus ir 2 dalį, atsižvelgiama į patikslintą sutarties vertę.

bot bitcoin telegrama pasitikėjimo prekybos galimybė

Pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pakeitimas jos galiojimo laikotarpiu laikomas esminiu pagal šio straipsnio 1 dalies 5 punktą, kai pasirinkimo punktas pakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties bendrasis pobūdis. Bet kuriuo atveju esminiais pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai tenkinama bent viena iš šių sąlygų šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytais pasirinkimo punktas į šias sąlygas neatsižvelgiama : 1 pakeitimu nustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų kandidatų paraiškų, pasirinkimo punktas pasiūlymų ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų; 2 dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pusiausvyra pasikeičia tiekėjo, su kuriuo sudaryta ši sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta pradinėje sutartyje; pasirinkimo punktas dėl pakeitimo labai padidėja pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties apimtis; 4 kai tiekėją, su kuriuo sudaryta pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis, pakeičia naujas tiekėjas dėl kitų priežasčių, negu šio straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytos priežastys.

Pasirinkimas yra! Egidijus Baltušis. LLP

Jeigu pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pakeitimas atliekamas kitais negu apibrėžti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse atvejais, tokiam pakeitimui atlikti turi būti atliekama nauja pirkimo procedūra pagal šio įstatymo reikalavimus. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

  • Valiutų nepastovumo reitingas
  • Užsidirbti pinigų serijoje