Įsakymas dėl Intrastato ataskaitų

Tarpininkų ataskaitų teikimo tvarka, LR teisės aktų pakeitimų apžvalga 2019.11.01-2019.11.30

  1. Kurį brokerių forumą pasirinkti 2020 m
  2. LR teisės aktų pakeitimų apžvalga

Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus m. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo prekybos su Europos Sąjungos valstybėmis ataskaitų duomenų teikimo elektroniniu būdu taisyklės toliau — Taisyklės nustato Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų toliau — PVM mokėtojas ir asmenų, įgaliotų teisės aktų nustatyta tvarka pildyti ir teikti pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo prekybos su Europos Sąjungos valstybėmis toliau — Intrastato ataskaitų toliau — Ataskaita PVM mokėtojo vardu toliau — tarpininkasAtaskaitų pateikimo Muitinės departamentui prie Tarpininkų ataskaitų teikimo tvarka Respublikos finansų ministerijos toliau — Muitinės departamentas elektroniniu būdu tvarką.

Pasikeitė prekybos su ES valstybėmis ataskaitų teikimo elektroniniu būdu taisyklės

Taisyklės parengtos vadovaujantis m. Komisijos reglamentu EB Nr. Komisijos reglamentu ES Nr. Taisyklėse vartojamos sąvokos: 3. Ataskaitų teikimo elektroninis būdas — Muitinės departamento teikiama elektroninė paslauga, įgalinanti Ataskaitas, kurių formos patvirtintos Įsakymu Nr.

Klauskite mūsų ekspertų

PVM mokėtojo arba tarpininko įgaliotas atstovas — fizinis asmuo, PVM mokėtojo arba tarpininko įgaliotas Muitinės departamento nustatyta tvarka ir suteiktomis priemonėmis PVM mokėtojo arba tarpininko atstovams suteikti prieigą prie Muitinės departamento teikiamų elektroninių paslaugų. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Taisyklių 2 punkte nurodytuose teisės aktuose naudojamas sąvokas.

PVM mokėtojo arba tarpininko elektroniniu būdu pateiktos Ataskaitos tarpininkų ataskaitų teikimo tvarka tokią pat teisinę galią tarpininkų ataskaitų teikimo tvarka ir raštu pateikta Ataskaita.

Prašymų Ataskaitas teikti elektroniniu būdu teikimas, jų nagrinėjimas ir prieIgos suteikimas 5. PVM mokėtojas arba tarpininkas, pageidaujantis teikti Ataskaitas elektroniniu būdu, privalo pateikti Muitinės departamento Statistikos analizės skyriui toliau — Ataskaitų pateikimo vieta rašytinį prašymą suteikti jam prieigą naudotis Muitinės departamento teikiama elektronine paslauga vienu šių adresų: 5. Naujoji Riovonių g.

pirkti bitcoin pinigine electrum pirkti

Jovarų g. Nėries g. Prašymas gali būti pateikiamas raštu arba IDAIS portale užpildant elektroninio prašymo formą toliau — elektroninis prašymas. Jeigu pateikiamas elektroninis prašymas, įgaliojimas turi būti pateiktas per 3 tarpininkų ataskaitų teikimo tvarka nuo prašymo pateikimo dienos.

Rašytinis prašymas turi būti pasirašytas, o elektroninis prašymas pateiktas juridinio asmens vadovo arba jo įgalioto asmens.

LR teisės aktų pakeitimų apžvalga 2019.11.01-2019.11.30

Prašyme turi būti pateikti šie duomenys: 8. Jeigu prašymą pateikia PVM mokėtojas: 8.

  • Kaip invalidas uždirba pinigus
  • Pasirinkimo įrenginiai pirkti
  • Pasikeitė prekybos su ES valstybėmis ataskaitų teikimo elektroniniu būdu taisyklės | EY vedlys

PVM mokėtojo pavadinimas; tarpininkų ataskaitų teikimo tvarka. PVM mokėtojo tikslus buveinės adresas, nurodant pašto indeksą, telefono ir fakso numeris, elektroninio pašto adresas; 8.

tarpininkų ataskaitų teikimo tvarka

PVM mokėtojo įgalioto atstovo vardas, pavardė, pareigos, telefono ir fakso numeris, elektroninio pašto adresas. Jeigu prašymą pateikia tarpininkas: 8.

  • Kaip tarpininkavimo agentūra turėtų dirbti su klientu
  • Atliekų apskaita ir ataskaitų teikimo tvarka.

Teikiant elektroninį prašymą, užpildomi visi nustatytos formos laukai. Jeigu prašymas užpildytas teisingai ir PVM mokėtojas arba tarpininkas jau naudojasi kitomis Muitinės departamento teikiamomis elektroninėmis paslaugomis, PVM mokėtojui arba tarpininkui jo elektroniniame prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu pateikiama informacija dėl prieigos prie Muitinės departamento teikiamų elektroninių tarpininkų ataskaitų teikimo tvarka.

tarpininkų ataskaitų teikimo tvarka banginių finansų brokerio patikimumo įvertinimas

Jeigu prašymas užpildytas teisingai ir PVM mokėtojas arba tarpininkas nesinaudoja Muitinės departamento teikiamomis elektroninėmis paslaugomis, PVM mokėtojo arba tarpininko įgaliotam atstovui prieiga prie Muitinės departamento teikiamų elektroninių paslaugų suteikiama Muitinės binarinių opcionų modeliai nustatyta tvarka.

Jeigu PVM mokėtojas arba tarpininkas elektroniniame prašyme nurodė ne visus duomenis, nurodydamas duomenis suklydo arba nustatomi kiti prašymo jo duomenų trūkumai, PVM mokėtojas arba tarpininkas apie nustatytus trūkumus ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo elektroninio tarpininkų ataskaitų teikimo tvarka gavimo dienos informuojamas telefonu arba elektroniniu paštu.

Jeigu PVM mokėtojo arba tarpininko pateikti duomenys neatitinka Taisyklių 7—9 punktų reikalavimų, PVM tarpininkų ataskaitų teikimo tvarka arba tarpininkas elektroniniu paštu informuojamas apie nustatytus trūkumus suteikiant jam 14 tarpininkų ataskaitų teikimo tvarka terminą trūkumams pašalinti.

Užklausa sėkmingai išsiųsta

Jeigu PVM mokėtojas arba tarpininkas trūkumų nepašalina, jam nesuteikiama teisė teikti Ataskaitas elektroniniu būdu, apie tai raštu informuojant PVM mokėtoją arba tarpininką ir nurodant šio sprendimo motyvus ir apskundimo tvarką.

PVM mokėtojas arba tarpininkas, kurio prašymas nebuvo patenkintas, gali kartotinai kreiptis tik tuomet, kai pašalina nurodytus trūkumus. PVM mokėtojo arba tarpininko įgaliotas atstovas Muitinės departamento suteiktomis priemonėmis registruoja kitus PVM mokėtojo arba tarpininko IDAIS portalo naudotojus ir suteikia jiems įgaliojimus teikti Ataskaitas elektroniniu būdu arba peržiūrėti Ataskaitų duomenis.

PVM mokėtojo, veikiančio per tarpininką, įgaliotas atstovas Muitinės departamento suteiktomis priemonėmis registruoja PVM mokėtojo įgaliojimą tarpininkui teikti Ataskaitas už PVM mokėtoją elektroniniu būdu. Tarpininko atstovams suteikiama teisė tvarkyti tik atstovaujamo PVM mokėtojo sutikime nurodytų laikotarpių Ataskaitų duomenis. PVM mokėtojui, veikiančiam per tarpininką, suteikiama teisė peržiūrėti savo įmonės Ataskaitų duomenis, kuriuos už jį teikia tarpininkas, be teisės pajamų dienoraštis koreguoti.

PVM mokėtojo arba tarpininko tarpininkų ataskaitų teikimo tvarka registracija panaikinama, jeigu Muitinės departamento nustatyta tvarka Muitinės departamentas priima sprendimą nutraukti paslaugos teikimą PVM mokėtojui arba tarpininkui.

PVM mokėtojas arba tarpininkas atsako už teisių ir arba įgaliojimų atlikti atitinkamus veiksmus jo sukurtiems naudotojams IDAIS portale tarpininkų ataskaitų teikimo tvarka sustabdymą.

Elektroniniu būdu pateikta Ataskaita patvirtinama ją pateikusio IDAIS naudotojo, kurio asmens tapatybė užtikrinama sisteminėmis priemonėmis.

Muitinės departamento reikalavimai Ataskaitų elektroninio pranešimo ir Atsakymo elektroninio pranešimo konstrukcijai ir tarpininkų ataskaitų teikimo tvarka struktūrai skelbiami Lietuvos Respublikos muitinės interneto svetainėje ir IDAIS portale.

Įsakymas dėl Intrastato ataskaitų

IDAIS sistema informuoja IDAIS portalo naudotoją apie kas yra dvejetainis variantas mokymas užpildytus Ataskaitos laukus pranešimu, kuris pateikiamas realiuoju laiku Ataskaitų duomenų įvedimo lange, arba pateikia Atsakymo elektroninį pranešimą su nustatytų klaidų sąrašu.

Elektroniniu būdu pateikta Ataskaita su duomenų klaidomis IDAIS sistemoje registruojama su klaidomis, bet nepatvirtinama. Jeigu IDAIS portalo naudotojas pateikia Ataskaitų elektroninį pranešimą realiuoju laiku, apie pranešimo apdorojimo rezultatus jis nedelsiant informuojamas IRT priemonėmis pateikiant Atsakymo elektroninį pranešimą.

užsienio maklerio sąskaitos mokesčiai

Ataskaitų ruošiniai laikinojoje saugykloje saugomi ne ilgiau kaip 45 kalendorinės dienos nuo Ataskaitos pildymo pradžios. Jeigu Ataskaitų elektroninio pranešimo duomenų struktūra neatitinka Taisyklių 30 punkto reikalavimų, Ataskaitos pranešimas nepriimamas ir neregistruojamas.

PVM mokėtojo arba tarpininko atstovui pateiktame Atsakymo elektroniniame pranešime nurodomas aptiktos klaidos kodas ir jos aprašymas.

naujos bitkoinų uždarbio rūšys kaip uždirbti didelius pinigus per vieną dieną

Ataskaitos pateikimo elektroniniu būdu data laikoma jos patvirtinimo IDAIS sistemoje data, kuri nustatoma programinėmis priemonėmis. PVM mokėtojo arba tarpininko atstovas, sėkmingai pateikęs Ataskaitą elektroniniu būdu, šios ataskaitos raštu Ataskaitų pateikimo vietai neteikia, išskyrus Taisyklių 42 tarpininkų ataskaitų teikimo tvarka numatytus atvejus. Vadovaujantis Integruotos muitinės informacinės sistemos nuostatais, patvirtintais Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus m.

tarpininkų ataskaitų teikimo tvarka uždarbio rėmėjai internetu