Panašūs skelbimai:

Tarpininkavimo skyriaus vedėjas. Lietuvos paslaugų katalogas

nusipirkti bitcoin almatyje

Vilniaus tarpininkavimo skyriaus vedėjas aptarnavimo departamento toliau — Departamentas Vilniaus miesto 2-ojo skyriaus toliau — Skyrius vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. Skyriaus vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti Skyriaus nuostatuose numatytų veiklų įgyvendinimą, užtikrinant darbo rinkos paslaugų teikimą, aktyvios darbo rinkos politikos ir kitų priemonių organizavimą, bendradarbiavimą su teritorijos savivaldybėmis, bendruomenių atstovais bei kitais darbo rinkos partneriais sprendžiant užimtumo problemas.

tarpininkavimo skyriaus vedėjas

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje — darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimas. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus: 5.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: 6.

Ant Gedimino kalno surasti 1863-1864 m. sukilimo vadų palaikai II Vestuvinis Sierakausko žiedas

Skyriaus nuostatų ir pareigybių skaičiaus; 6. Skyriaus darbuotojų tarnybinės veiklos vertinimo; 6.

Lietuvos paslaugų katalogas

Skyriaus tarpininkavimo skyriaus vedėjas skatinimo, tarnybinių ar drausminių nuobaudų jiems skyrimo; 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui. Pareiginės algos koeficientas: 8.

tarpininkavimo skyriaus vedėjas